raputietokeskus aloitussivulle alkuun raputietokeskukseen go to crayfish innov...

Päijänne-instituuttiin Hämeen TE-keskus Web-designer aloitussivulle taloutta ravuista tms Keitä järvissämme mönkii elävää kuvaa linkkejä eri rapuasioihin

Rapurutto: Ravut ja rapurutto - Torjuminen - Määritys

  index

 

RAPURUTON LEVIÄMISEN ESTÄMINEN - PYYDYSTEN DESINFIOINTI

Rapuruton leviämisen estämiseksi on kaikki pyydykset, sekä kalanpyydykset että ravunpyydykset, desinfioitava huolella ennen siirtämistä uusiin vesiin.

On huomattava, että rapurutto voi elää muutaman viikon itiöinä ravun ulkopuolella ja rapurutto voi siten siirtyä esimerkiksi veneen pohjalle jäävän veden mukana vesistöstä toiseen. Siten pitää varoa siirtämästä mitään ravustus- tai kalastusvälineistöä vesistöstä toiseen ilman desinfiointia.

On erityisen tärkeää, että rapuja ei siirrettä ilman harkintaa uusiin vesiin ja rapuja ei sumputeta lyhyitäkään aikoja muussa kuin pyyntivedessä.

Vastuu on aina ravustajalla ja kalastajalla!

 

 

 

Ravunpyydykset tulee desinfioida huolellisesti, jotta tautien leviäminen voidaan estää.

Pyydysten desinfiointiin voi käyttää esimerkiksi seuraavia menetelmiä:

1. kuivaaminen, täysin kuivaksi esimerkiksi saunassa tai ulkona auringossa
2. pakastaminen, muutaman vuorokauden ajan -20°C tai talvella ulkona
3. kemikaalit, 4% formaliini tai 60% sinoli (ei suositella)

RTK:hon rapuja kulttuuria Ajankohtaista