raputietokeskus aloitussivulle alkuun raputietokeskukseen go to crayfish innov...

Päijänne-instituuttiin Hämeen TE-keskus Web-designer aloitussivulle taloutta ravuista tms Keitä järvissämme mönkii elävää kuvaa linkkejä eri rapuasioihin

Ekologiaa: Pohjaeloa - Vedenlaatu - Vesiekosysteemi

  index

 

RAVUN ELÄMÄNTAVOISTA

Rapu tuottaa ja kuluttaa vedessä


Ravun asema vesiekosysteemissä on mielenkiintoinen, koska sen rooli muuttuu iän ja kasvun myötä. Poikaset ovat saalistajia, jotka syövät sekä toisiaan että ranta-alueen muita eläimiä ja hyönteisiä. Ravut rauhoittuvat kasvaessaan ja aikuiset ravut käyttävät ravinnokseen pääosin pohjaan vajonnutta eloperäistä ainesta ja siinä eläviä pieneliöitä. Aikuiset saalistavat myös elävää ravintoa, erityisesti pienempiä ja kuorta vaihtaneita rapuja, joten ne eivät ole täysin unohtaneet hurjaa luontoaan. Rapujen ravintona ovat siis elävä kasvi- ja eläinperäinen aines sekä pohjaan vajonnut hajoava aines. Ravut ovat lisäksi koko ikänsä, kokoon katsomatta, saaliina muille ravuille ja useille kaloille.

Ravut ovat pohjaeläimiä ja niiden massa on selvästi suurempi kuin minkään muun pohjalla elävän lajin massa, jopa suurempi kuin koko muun pohjaeläimistön. Ravut muuttavat vesistön pohjaan vajoavan eloperäisen aineksen tehokkaasti arvokkaaksi rapumassaksi.

Vaikka rapujen merkitys ei koskaan voi olla ihmisen ravitsemuksen kannalta suuri, on moni ostanut ensimmäisen mopon, pyörän tai jopa osan autosta rapurahoilla.

Ravuilla on suhde myös joihinkin vedessä ja vesirajassa ruokaileviin eläimiin, mm. minkkiin, saukkoon ja muutamiin vesilintuihin, jotka kaikki saalistavat rapuja. Minkki on erityisen innokas ravunpyytäjä ja se saattaa jopa huvitella rapuveden rannalla keräämällä isoja rapukekoja rantamaastoon. Rapukannalle tällainen huvittelu on tuhoisaa, mutta minkeille rapu tarjoaa merkittävän lisän ruokapöytään.

Ravut saattavat vaikuttaa myös vesistön kalkin määrään, sillä tiheä rapukanta voi toimia suomalaisissa vähäkalkkisissa vesissä merkittävänä kalkkivarastona. Rapujen kalkkikuoreen voi olla sitoutuneena jopa 30% vesistön kalkista.

 

RTK:hon rapuja kulttuuria Ajankohtaista