raputietokeskus aloitussivulle alkuun raputietokeskukseen go to crayfish innov...

Päijänne-instituuttiin Hämeen TE-keskus Web-designer aloitussivulle taloutta ravuista tms Keitä järvissämme mönkii elävää kuvaa linkkejä eri rapuasioihin

Ekologiaa: Pohjaeloa - Vedenlaatu - Vesiekosysteemi

  index

 

Ravut ja kalatRavut ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa vesistön kalojen kanssa. Ravut ovat kalojen ruokaa, herkkuruokaa, ja ravut voivat myös säädellä vesistön kalakannan kokoa ja rakennetta. Ravut ovat kaikkien petokalojen ja pohjaeläimistä kiinnostuneiden kalojen ruokalistalla. Erityisen halukkaita rapujen perään ovat ahvenet, ankeriaat, mateet ja hauet. Vesistön tiheä ahvenkanta voi jopa estää rapukannan kasvun tai ainakin hidastaa raputiheyden kasvua. Ahvenet saalistavat hanakasti pieniä ravunpoikasia, joten lisääntyminen voi epäonnistua vielä näinkin myöhäisessä vaiheessa.

 

Evoluution kuluessa jokaisessa rapusukupolvessa ne ravut, jotka eivät ole tajunneet pelätä kalan hajua, ovat syöty jo aikapäiviä sitten. Kaloilla ja ravuilla voi olla myös monimutkaisempia suhteita. On todettu, että kun vesistön särkikantaa pyydetään tehokkaasti niin esiin saattaa putkahtaa rapu, jonka ei ole tiedetty asustelleen vesistössä. Särki on voinut, esimerkiksi ravintokilpailun vuoksi, pitää järven rapukantaa ahtaalla. On myös merkkejä siitä, että särkikanta runsastuu sen jälkeen kun vesistöstä häviää tiheä rapukanta. Tämäkin viittaa siihen, että ravuilla ja särkikaloilla voi olla monimutkainen suhde, mikä on tärkeää myös ihmisten kannalta.

 

RTK:hon rapuja kulttuuria Ajankohtaista