raputietokeskus aloitussivulle alkuun raputietokeskukseen go to crayfish innov...

Päijänne-instituuttiin Hämeen TE-keskus Web-designer aloitussivulle taloutta ravuista tms Keitä järvissämme mönkii elävää kuvaa linkkejä eri rapuasioihin

Hoito ja istutus: Kannattaako - Luvat - Lajit - Paikka - Istuttaminen

  index

 

Istutuspaikka


Rapukannan nopean kehittymisen varmistamiseksi on järkevää keskittää rapuistutukset vesistön parhaille ranta-alueille ja istuttaa kullekin alueelle riittävän suuri määrä istukkaita. Alueilta, joille kehittyy nopeasti pyyntivahva kanta, voidaan rapuja myöhemmin helposti levittää muualle vesistöön. Näin koko vesistön rapukanta saadaan kehittymään mahdollisimman nopeasti. Istukkaat pysyvät parhaiten istutusalueen läheisyydessä, kun ne istutetaan saareen, niemeen tai sellaiselle ranta-alueelle, jolta ne eivät helposti pääse leviämään.

 

 

 

 

 

 

 

RTK:hon rapuja kulttuuria Ajankohtaista