raputietokeskus aloitussivulle alkuun raputietokeskukseen go to crayfish innov...

Päijänne-instituuttiin Hämeen TE-keskus Web-designer aloitussivulle taloutta ravuista tms Keitä järvissämme mönkii elävää kuvaa linkkejä eri rapuasioihin

Hoito ja istutus: Kannattaako - Luvat - Lajit - Paikka - Istuttaminen

  index

 

Rapujen istuttaminen


Rapuja voidaan istuttaa sekä poikasina että aikuisina. Hyviä istutustuloksia on saatu kookkailla poikasilla ja aikuisilla ravuilla. Vastakuoriutuneilla ja pienemmillä poikasilla onnistuminen on epävarmempaa ja kannan kehitys hitaampaa. Poikasistukkaat ovat ravunviljelylaitoksilla tuotettuja jokiravun tai täpläravun poikasia. Aikuisista täplärapuistukkaista yhä suurempi osa on luonnonvesistä pyydettyjä nk. siirtoistukkaita eli ravustuksessa sivusaaliina saatuja pienikokoisia, tavallisimmin 6-9 senttisiä rapuja. Sukukypsät jokiravut ovat lähes aina luonnosta pyydettyjä siirtoistukkaita.

Istutukset kannattaa suunnata huolella valittuihin kohteisiin ja tehdä parhaalla mahdollisella tavalla. Näin varmistetaan istutusten onnistuminen ja nopeutetaan rapukantojen kehittymistä. Rapuja tulisi istuttaa riittävän suuri määrä istutuspaikkaa kohden. Aikuisilla ravuilla riittävänä määrä on 500-1000 istukasta istutuspaikkaa kohden. Parhaan lisääntymistuloksen saamiseksi kannattaa istuttaa 2-3 naarasrapua yhtä koirasta kohden. Tarvittava rapumäärä saadaan laskemalla kivikkopohjan laajuudesta riippuen 2-5 rapua rantametriä kohden. Poikasistutuksissa riittävä istukasmäärä on suurempi kuin sukukypsillä ravuilla, 500-5000 istukasta istutuspaikkaa kohden.

 


 

 

 

 

 Istukasmäärä riippuu istukkaan koosta ja sopivien alueiden laajuudesta siten että rantametriä kohden tarvitaan 10-20 kesänvanhaa tai 5-10 vuoden ikäistä tai vanhempaa poikasta. Rapuja ei kuitenkaan kannata ripotella rannoille, vaan on mielekkäämpää istuttaa suuret istukaserät alueen parhaille paikoille.

Poikasten istutukset kannattaa toistaa 2-4 peräkkäisenä vuotena. Näin varmistetaan istutusten onnistuminen ja saadaan vesistöön useita lisääntyviä vuosiluokkia. Aikuisia jokirapuja kannattaa istuttaa kahtena vuotena ja täpläravuille riittää yleensä kertaistutus. Pohjoisessa voidaan jokirapuistutusten välissä pitää vuoden tauko.

RTK:hon rapuja kulttuuria Ajankohtaista