raputietokeskus aloitussivulle alkuun raputietokeskukseen go to crayfish innov...

Päijänne-instituuttiin Hämeen TE-keskus Web-designer aloitussivulle taloutta ravuista tms Keitä järvissämme mönkii elävää kuvaa linkkejä eri rapuasioihin

Raputalous: Kannattaako - Luvat - Lajit - Paikka - Istuttaminen

  index

 

Rapukantojen helahoito

Suomessa on rapukantoja hoidettu jo todennäköisesti 1500-luvulta lähtien, sillä Kustaa Vaasa tiedusteli voudiltaan vuonna 1556 sopivatko Ahvenanmaan järvet rapujen kasvatukseen. Kustaa Vaasan aikaisista istutuksista ja niiden onnistumisista ei ole säilynyt tietoa. Pohjanmaan jokiin rapuja on istutettu 1700-luvulta lähtien. Istutukset lisääntyivät 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla kun rapujen kysyntä Keski-Euroopassa lisääntyi ja niiden taloudellinen arvo ymmärrettiin.

 

 

 

 

 Kun rapurutto tuhosi 1870-luvulta lähtien Keski-Euroopan rapukantoja, alkoi kauempaakin tuoduille ravuilla olla kysyntää. Rapuistutuksia ja rapukauppaa helpottivat rautateiden tulo Pohjanmaalle sekä Helsinki-Pietari ratayhteyden valmistuminen. Rapuistutukset Suomessa lisääntyivät nopeasti ja jopa Tornionjokeen istutettiin rapuja jo 1900-luvun vaihteessa. Paikka tuntuikin rapuja miellyttäneen, sillä ensimmäisiä koeravustuksia Torninjoessa tehtiin tiettävästi jo vuoden 1912 kesällä. Pielisjoen suulle istutettiin rapuja vuosina 1879-1884. Joesta tavattiin rapuja jo vuonna 1899 eli kannan kehittyminen oli vienyt tuolloin "ainoastaan" 15-20 vuotta.

RTK:hon rapuja kulttuuria Ajankohtaista