Raputietokeskukseen Crayfish innovation center Rtk  / Cic Homepage

RTK hankkeita web-design tiedot rtk:sta

Japo Jussila

Raputietokeskus

rapubiologi

 

Raputietokeskuksessa minun roolini on keskittyä suomalaisen raputalouden ongelmien selvittelyyn ja käytännön raputalouden edistämiseen. Osallistun siis hankkeiden suunnitteluun, ideointiin ja jalostamiseen sekä itse hankkeiden toteuttamiseen. Työtäni on myös esitelmöinti ja opetus. Toimin Raputietokeskuksen lisäksi muutamissa savolaisissa ja muissa alueellisissa rapuhankkeissa edistämässä raputaloutta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen Kuopion yliopistosta  valmistumiseni jälkeen (1986) tehnyt töitä rapu- ja kalatalouteen liittyvissä käytännön hankkeissa ja äyriäisten biologiaa, ekologiaa ja fysiologiaa tutkivissa hankkeissa sekä Suomessa että Australiassa. Olen myös osallistunut ravunviljelyn ja rapukantojen hoidon käytännön töihin sekä suunnitellut useita tutkimus- ja kehityshankkeita erityisesti raputalouden käytännön edellytysten parantamiseksi.

lite sjuk